Csatlakozz Törzsvásárlói Klubunkhoz, szerezz  500 Ft kedvezményt az első vásárlásodból, és további kedvezményeket egész évben! 

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Valach Gábor EV. (2030 Érd Ferenc utca 18, adószám: 67757888-1-33 nyilvántartási szám: 50708954 a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett valachsutemeny.hu, internetes honlapon elérhető online szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő Megrendelők (együttesen mint Felek) általi használatának feltételeit tartalmazza.
 • A Megrendelő a honlapon keresztül történő regisztrációját követően egyedi megrendeléseket adhat a Szolgáltató által közvetített Szolgáltatónak a termékek elkészítésére, amelynek házhozszállításáról a Szolgáltató gondoskodik, illetve személyes átvétel választása esetén a megadott helyszínen van lehetősége átvenni.
 • A regisztrációt követően tett kifejezett kölcsönös nyilatkozatokkal a Szolgáltató és a Megrendelő között a Szolgáltató közvetítésével online vállalkozói szerződés jön létre
 • A jelen ÁSZF mindenkor hatályos és a Megrendelő által letölthető szövegét a Szolgáltató teszi közzé a honlapon. A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás a honlapra történő feltöltés után 8 nappal lép hatályba.
 • Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

Szolgáltató: Valach Gábor EV, amelyet a nevében megbízás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult képvisel a polgári jogi szabályok alapján.

A Valach Sütemény Manufaktúra weboldal/webáruház: alapja a Szolgáltató által, Valach Gábor EV. alatt működő, annak tulajdonát képező valachsutemeny.hu domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online felület, ahol a Szolgáltató termékeiket, szolgáltatásaikat közzétehetik, illetve amelyen keresztül a Megrendelők a Valach Sütemény Manufaktúra termékeit megrendelhetik, 

Termék: a Szolgáltató által készített akár sós vagy édes cukrászati termék, ahogy annak fényképét, leírását és hozzávalóit a honlapon a Szolgáltató közzéteszi.

Megrendelő/User: az a felhasználó, aki a honlapon biztosított informatikai háttér igénybe vételével terméket rendel az általa kiválasztott átvétellel, a Szolgáltató közvetítésével.

Szolgáltató: a honlapon az egyéni vállalkozó által elfogadott regisztrációval rendelkező, minden engedéllyel rendelkező vállalkozás, aki vállalja a vonatkozó ÁSZF és szerződés rendelkezéseinek megfelelően a honlapra feltöltött kínálatból a megrendelők által megrendelt termékek határidőre történő elkészítését.

Aktuális kínálat: a Szolgáltató által szabadon meghatározott, adott időpontban elkészített termék(ek) honlapra feltöltött és kész termékként megjelölt listája, amelye(ke)t Megrendelhető azonnal megvásárolhat, amíg a készlet el nem fogy. Az adott termék 48 órán keresztül maradhat a listán ekként vásárolható termékként.

Állandó kínálat: a Szolgáltató által meghatározott termékek listája, amelyet Megrendelő megrendelése esetében a honlapon megjelölt vállalt határidőn belül a Szolgáltató kész és képes elkészíteni, amennyiben a megrendelést a vásárló megrendelte.

Regisztráció, személyes fiók:

 • Amennyiben bárki megrendelést kíván adni valamely, a honlapon feltüntetett termék elkészítésére, lehetősége van a honlapon előzetesen megrendelőként regisztrálni és létrehozni egy felhasználónévvel és jelszóval védett személyes fiókot a honlapon feltüntetett Regisztráció menüpontban. A megrendeléshez a regisztráció kötelező.
 • A regisztráció során a Megrendelő köteles megadni alábbi személyes adatait és elérhetőségeit: név, felhasználónév, jelszó, telefonos elérhetőség, email cím. A regisztráció tudomásul vételét a Szolgáltató a Megrendelő által megadott e-mailcímre küldött elektronikus levéllel visszaigazolja.
 • A regisztráció során a feltöltött személyes adatokat a Megrendelő saját maga által képzett felhasználónévvel és jelszóval védett személyes fiókja tartalmazza. Jelszavát és felhasználónevét a Megrendelő köteles titokban tartani, Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség az olyan adatvesztésért, jogosulatlan adatfelhasználásért, illetve a Megrendelő személyes adataihoz történő illetéktelen hozzáférésért, amely abból fakadóan vált lehetségessé, hogy Megrendelő a felhasználóneve illetve jelszava titokban maradása érdekében mulasztott, illetve nem tett meg minden szükséges intézkedést.
 • A regisztráció illetve annak Szolgáltató általi visszaigazolása nem jelenti automatikusan a Szolgáltatóval történő szerződéskötést, az a Megrendelő részéről csak a szerződéskötés érdekében szükséges előkészítésnek minősül.

A megrendelés, szerződés létrejötte, módosítása,

 • Megrendelő a honlapon keresztül az ott feltüntetett termékekre elektronikus úton megrendelést adhat az általa választott feltüntetett képi illetve szöveges ikonokra történő kattintással a – mennyiségi jellemzők (súly, darabszám, szeletszám, stb.), – a kívánt teljesítési határidő, továbbá – a kézbesítési cím, átvételi mód beállításával.

Amennyiben a Megrendelő előzetesen nem hozott létre a honlapon személyes fiókot (vagyis nem regisztrált) a megrendelés során meg kell adnia nevét, telefonos elérhetőségét és e-mail címét illetve ha házhozszállítással rendelte meg a terméket akkor szállítási címet.

 • A regisztráció során illetve a megrendeléskor a Megrendelő által megadott adatok megfelelőségét, valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Megrendelőt terheli felelősség. A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség illetve helytállási kötelezettség a Megrendelő által megadott adatok pontatlanságáért, valótlanságáért, illetve az ebből eredő bármilyen jogvesztéséért, kárért nem vagyoni sérelemért, további költségekért, történjen annak felmerülése bármilyen jogcímen (költségként, büntetésként, díjként, stb.). Ekként amennyiben a Megrendelő a kézbesítési címet nem kellő pontossággal adta meg, vagy az nem felel meg a forgalomban kapható navigációs szoftverek által azonosítható címnek, és ebből következően a Szolgáltató a kézbesítési címet nem találja, vagy a megadott időpontban a kézbesítési címen nincs jelen a Megrendelő, vagy meghatalmazottja, a termék kézbesítésének elmaradása vagy késedelme nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek.
 • A megrendelés befejezése a honlapon feltüntetett fizetés ikonra történő kattintással illetve a honlapon feltüntetett hatályos ÁSZF elfogadásával történik.
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató állandó kínálatából rendel terméket, a megrendelésben teljesítési határidőként kizárólag a megrendeléstől számított 48 órát követő határidő állítható be. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató aktuális kínálatából rendel terméket, a megrendelésben teljesítési határidőként kizárólag a megrendeléstől számított 24 órát követő határidő állítható be.
 • A megrendelés befejezését követően a honlap a Megrendelőt automatikusan a Barion/Paypal honlapjára irányítja bankkártyás fizetés választásánál. A termék árának megfizetése Barion/Pay-pal rendszer közbeiktatásával történik, ezért Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a fenti elektronikus fizetési rendszerek használatával a termék árának megfelelő összeget a Megrendelő megadott bankszámláján zárolja. A termék árának megfelelő összeg fentiek szerint történő zárolásával a megrendelés véglegesítettnek tekintendő. Készpénzes fizetés választásánál a Megrendelő az átvételi ponton, illetve házhozszállítás esetén a futárnál tud fizetni.
 • A Megrendelő a termék árát előre köteles megfizetni online fizetés választása esetén. A termék árának minden esetben a honlapon a megrendelés időpontjában feltüntetett árat, csomagolást, továbbá, amennyiben kiszállítás történik, a szállítási díjat kell tekinteni, amelyet a Megrendelő HUF pénznemben köteles teljesíteni. A termék ára bruttó ár, tartalmazza a termék elkészítésének ellenértékét. A csomagolás és a szállítás költséget nem tartalmazza a termék ára.
 • Amennyiben a Megrendelő a kínálatból rendelt, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a kért teljesítési határidőtől eltérő teljesítési időre vállalja a termék elkészítését. Amennyiben a Megrendelő a módosított teljesítési határidőt nem fogadja el, elállhat a megrendeléstől, vagy más terméket rendelhet. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a megrendelést ne vállalja el, ekkor a Szolgáltató erről, maximum 4 órán belüli határidőben emailben, vagy telefonon értesíti a Megrendelőt.
 • Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő megrendelését módosítás nélkül elfogadja, és ezt Szolgáltató emailben közli a Megrendelővel, a Megrendelő és a Szolgáltató között a megrendelt termék(ek) elkészítésére vonatkozó egyedi vállalkozói szerződés (a továbbiakban vállalkozási szerződés) jön létre az elfogadó nyilatkozat közlésének időpontjában. A vállalkozói szerződés nem letölthető, nem kerül iktatásra, és nem utal magatartási kódexre sem.
 • Amennyiben a Megrendelő megrendelése alapján a vállalkozási szerződés létrejön, a Szolgáltató a megrendelést automatikusan azonosítószámmal látja el. A Valach Sütemény Manufaktúra teljesítése során az azonosítószám azonosítja a megrendelést illetve a megrendelt terméket.
 • Vita esetében a vállalkozó szerződés létrejöttének időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a Szolgáltató az elfogadó nyilatkozatáról szóló elektronikus levelet a Megrendelő megadott e-mailcímére megküldte, függetlenül attól, hogy a nyilatkozatról a Megrendelő mikor szerzett tudomást, illetve azt megismerte-e.
 • A vállalkozási szerződés létrejötte helyének minden esetben a Szolgáltató székhelyét kell tekinteni.
 • A vállalkozási szerződés teljesítésének helye minden esetben a Megrendelő által megadott kézbesítési cím illetve személyes átvételnél a megadott átvételi pont címe. 
 • A vállalkozási szerződés határozatlan időre, annak teljesítéséig szól.
 • Megrendelő kifogás élése elmulasztása esetén nem jogosult a megrendelést lemondására, kifogás emelésére.
 • Megrendelő az átvétel után a kiszállított termékek, esetében, azok ízére, szavatosságára legfeljebb 48 belül tehet kifogást, melyet Szolgáltató köteles megvizsgálni.

Kézbesítés, csomagolás, számla

 • A termékek Megrendelőhöz történő kiszállítását illetve csomagolását a Szolgáltató biztosítja, amennyiben ezt a Megrendelő kérte, a Megrendelő által a megrendeléskor megadott kézbesítési címre a megrendelő által megszabott és a Valach Sütemény Manufaktúra által elfogadott teljesítési határidőre.
 • A megrendelt termék(ek)et a jellemzőktől, valamint megrendeléstől  függően a Szolgáltató a „Valach Sütemény Manufaktúra” védjeggyel ellátott a termék méretéhez igazodó élelmiszer szállítására alkalmas papír anyagú dobozba, celofánba, díszdobozba csomagolja vagy élelmiszer szállítására alkalmas hungarocell dobozban, és a Megrendelő által megjelölt kézbesítési címre szállítja akként, hogy a termék az elfogadott teljesítési határidőig kézbesítésre kerüljön.
 • Megrendelő személyesen vagy meghatalmazottja útján köteles a megadott kézbesítési címen a terméket a Szolgáltató képviselőjétől átvenni, a kézbesítési bizonylatot aláírni, illetve a termék átadása érdekében a Szolgáltatóval együttműködni, a megadott kommunikációs csatornákat (telefon, e-mail) működképes állapotban fenntartani és rendeltetésszerűen működtetni.
 • Amennyiben a Szolgáltató képviselője a terméket azért nem tudja kiszállítani, mert a Megrendelő a címen nem elérhető a kiérkezésétől számított 20 perc alatt, Szolgáltató a terméket a Szolgáltató székhelyére visszaszállítja. Megrendelő ilyen esetben a teljesítési határidőtől számított 6 órán belül írásban jelezheti, hogy a terméket a következő 24 órában saját költségén átveszi az átvételi megadott címen, ellenkező esetben a Valach Sütemény Manufaktúra jogosult a terméket megsemmisíteni.
 • Amennyiben Megrendelő a terméket nem veszi át, sem a kiszállított címen, sem az átvételi ponton, s ezzel kárt okoz a Valach Sütemény Manufaktúrának, a kifizetett torta, sütemény teljes összege a Szolgáltatónak tulajdonában marad.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidőt Szolgáltató maximum 4 óra időtartamban túllépheti (türelmi idő), amely nem minősül késedelemnek, és amely időtúllépés a városi forgalom előre nem látható körülményeiből adódhatnak. Amennyiben a türelmi idő alatt Szolgáltató a terméket kiszállítja, nem terheli indokolási kötelezettség. Ez esetben Szolgáltató mindet megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelőt a megadott elérhetőségeken értesítse a késedelemről, és a várható kézbesítési időpontról.
 • A termék áráról szóló, a Szolgáltató által kiállított bizonylat, a teljesítést követően e-mailben vagy személyesen kiszállÍtáskor  kerül a Megrendelőhöz.

A teljesítés ideje, teljesítési határidő

 •  Szolgáltató vállalja, hogy a weboldalán megtalálható terméket, termékeket az egyes termékek mellett megjelölt munkanapon belül elkészíti megrendelő részére.
 • Amennyiben a megrendelés teljesítésének olyan akadálya van, amely független a Szolgáltatótól, azt időben jelzi Megrendelő felé, és alternatív megoldást kínál, illetve lehetőséget biztosít a megrendelés elutasítására.
 • Amennyiben a teljesítés határideje lerövidül, Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és tájékoztatja a korábbi kiszállítás lehetőségéről. Megrendelőnek nem kötelessége ezt elfogadni, de élhet vele!
 • Szolgáltató az egyes termékek alatt megadott napokat munkanapokban méri, az csak abban az esetben rövidíthető le vagy hosszabbítható meg, amennyiben Megrendelővel való egyeztetés után ez fixálásra kerül! A teljesítési munkanap 1 napja 24 órát jelent, így kérjük ezt figyelembe venni rendelés esetén! 

Kiszállítás területei

 •  Szolgáltató vállalja, hogy az általa megjelölt területekre (Érd, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Százhalombatta, Tárnok, Martonvásár, Tordas,  Baracska, Budapest 22. kerülete) vállalja adott díj ellenében a kiszállítást. Amennyiben megrendelő más városból, településből ad le rendelést, Szolgáltató kötelessége őt tájékoztatni annak esetleges lehetőségéről, illetve külön megállapított díjáról, valamint akár arról is, hogy a rendelés nem teljesíthető.
 • Megrendelő köteles figyelemmel lenni a megrendelés során kiválasztható szállítási módokról, területekről és aszerint választani. Amennyiben Megrendelő hibásan választ és erről tudomása van, illetve szeretné ezt megváltoztatni, kötelessége mihamarabb, de legkésőbb a teljesítés előtt 24 órával jelezni Szolgáltató felé, illetve kérhet módosítást, helyesbítést.
 • Szolgáltató a Megrendelő hibás kiszállítási mód választása miatt felelősséggel nem tartozik.

Választható fizetés módok

 •  Szolgáltató jelenleg az alábbi fizetési módokat biztosítja Megrendelő részére: készpénzben, bankkártyával online a megrendelés alatt a webes felületen; illetve utánvéttel kiszállítás választása mellett.
 • Készpénzben történő fizetés: Megrendelő a rendelt terméket készpénzben egyenlíti ki az átvételi ponton. 
 • Utánvétes fizetés: Megrendelő kiszállítás alkalmával a helyszínen fizeti ki készpénzben az adott megrendelés ellenértékét, lehetőleg előre készített pontos összeggel.
 • Bankkártyával: online a megrendelés alatt a webes felületen

A honlap és tartalma

 • A Szolgáltató vállalja, hogy fenntartja és működteti a valachsutemeny.hu internetes honlapot, amelyen keresztül biztosítja, hogy a Megrendelők megismerhessék és megrendelhessék a Valach Sütemény Manufaktúra termékeit. Szolgáltató a honlapon működő elektronikus instrumentumok útján közvetíti a Valach Sütemény Manufaktúra számára a Megrendelők megrendelését, továbbá a Megrendelő felé a Szolgáltató elfogadó illetve elálló nyilatkozatait.
 • Szolgáltató biztosítja, hogy a Valach Sütemény Manufaktúra által a termékekről feltöltött adatok a honlapon elérhetőek maradjanak a Megrendelők számára, illetve a kínált termékek listáját folyamatosan frissíthesse, a termékekről megjelenített adatokat szabadon módosíthassa.

Termék felelősség

 • A termék elkészítésével kapcsolatosan a hibátlan teljesítésért kizárólag a Szolgáltatót terheli mind a vállalkozási szerződésből eredő felelősség, mind a termékfelelősséget szabályozó jogszabályi előírások szerinti termék felelősség. Szolgáltató kizárja felelősséget minden olyan kárért (legyen az vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés, elmaradt haszon, következménykár, nem vagyoni sérelem, sérelemdíj), költségért, büntetésért vagy díjért, amelyet Szolgálató a vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggésben okoz a Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek.
 • Szolgáltató a megrendelések teljesítése során a leggondosabban köteles eljárni, köteles betartani az élelmiszerekre vonatkozó tárolási, higiéniai, és az élelmiszer-feldolgozásra, sütőipari termékek készítésére vonatkozó élelmiszerbiztonsági szabályokat.
 • A terméknek külalakjában meg kell felelnie a honlapra feltöltött fényképnek, minőségében pedig a termék leírásának, illetve a Valach Sütemény Manufaktúra által megadott alapanyaglistának.
 • A Szolgáltató által vállalt teljesítési határidő elteltével a terméket kiszállítás céljából a Szolgáltató veszi át az átvételi ponton. A Szolgáltatónak joga van a termék szemrevételezés útján történő megvizsgálására, továbbá (amennyiben a Termék külalak, mennyiség illetve a megkívánt állagkövetelményeknek szempontjából nem felel meg a megrendelésnek, illetve a termékleírásnak) a termék visszautasítására. Ilyen esetben Szolgáltató haladéktalanul felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot, és a 42. pont szerinti helyettesítő terméket ajánl fel.
 • A termék az átvételi ponton történő átvételével a termék kiszállításával, a szállítás kapcsán történő esetleges állagromlással kapcsolatos kárveszély a Szolgáltatót terheli.

Cukrászda hibás teljesítésének következményei

 • Amennyiben az Állandó kínálatban szereplő termékkel kapcsolatos megrendelést a Szolgáltató – nem teljesíti, – határidőben nem teljesíti, – nem elfogadható minőségben teljesíti, – nem a megrendelés szerinti mennyiségben teljesíti, avagy amennyiben az Aktuális kínálatban szereplő termékkel kapcsolatos megrendelést a Valach Sütemény Manufaktúra – nem teljesíti, – nem elfogadható minőségben teljesíti, – nem elfogadható mennyiségben teljesíti, Szolgáltató jogosult Megrendelő számára elfogadható időn belül – 12 óra-  helyettesítő terméket felkínálni, illetve a Megrendelőnek előzetes beleegyezése esetében, azt kézbesíteni. Ilyen esetben Szolgáltató haladéktalanul felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot. A termék helyettesítése a megrendelt termék árát semmilyen módon nem befolyásolja a Megrendelőre terhesebben. A Szolgálató hibás teljesítése következményeként, – amennyiben a termék helyettesítését a Megrendelő elfogadja, úgy a vállalkozási szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Megrendelővel esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételéve, – amennyiben a Megrendelő a termék helyettesítését nem fogadja el, de kéri a hibás termék kiszállítását, úgy a vállalkozási szerződés teljesítése a változatlanul folytatódik, ám a Megrendelő jogosult árleszállítást kérni.

Az árleszállítás mértékéről Szolgáltató minden esetben egyedi döntést hoz, ám az nem lehet nagyobb mint a termék árának 50%-a, – amennyiben a Megrendelő a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék kiszállítását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül, és a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár, amelyet Szolgáltató a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra átutalással fizet vissza, ennek hiányában postai kézbesítés útján teljesíti a Megrendelő által megadott kézbesítési címre feladással, – amennyiben a termék a megrendelt és a honlapra a Szolgáltató által feltöltött mennyiségi jellemzőinek nem felel meg, csak a termék árának arányos részére jogosult, az ár fennmaradó arányos részét pedig köteles Megrendelőnek a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszautalni. A mennyiségi jellemzők hibahatára a megadott mennyiségi paraméterek figyelembe vételével 5%, amelyen belüli méret,- illetve mennyiségi eltérés nem minősül hibás teljesítésnek.

Szolgáltató hibás teljesítésének következményei

 • Amennyiben a Szolgáltató – a termék kiszállítását nem teljesíti, – a termék kiszállításával késedelembe esik, – termék állaga, külalakja a szállítás során sérül, a Szolgáltató hibásan teljesít, amely az alábbi jogkövetkezményekkel jár.
 • Amennyiben a Szolgáltató – a termék kiszállítását nem teljesíti, – a termék kiszállításával késedelembe esik, Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és igényelheti: a honlapról rendelhető cseretermék általa megszabott teljesítési határidőben történő kiszállítását, ez esetben a Szolgáltató köteles saját költségén a Megrendelő által megrendelt termék kiszállítására a Megrendelő által igényelt határidőben, vagy a termék árának visszafizetését, amennyiben a cseretermék kiszállítására a megadott időpontban a Szolgáltató nem képes, vagy csereterméket a Megrendelő nem igényel. Ezen esetekben a Szolgáltató a termék árát a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra átutalással köteles 5 napon belül visszafizetni, ennek hiányában postai kézbesítés útján teljesíti a Megrendelő által megadott kézbesítési címre feladással.
 • Amennyiben a termék állaga a kiszállítása során oly mértékben sérül, hogy az eredeti rendeltetésének betöltésére alkalmatlan, higiéniás szempontok szerint emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy nemkívánatos, Szolgáltató a 54. pont szerint csereterméket ajánl fel, és – amennyiben a termék helyettesítését a Megrendelő elfogadja, úgy a vállalkozási szerződés teljesítése a fentiek szerint változatlanul folytatódik a Megrendelővel esetlegesen egyedi változtatások figyelembe vételéve, – amennyiben a Megrendelő a termék helyettesítését nem fogadja el, de kéri a hibás termék kiszállítását, úgy a vállalkozási szerződés teljesítése a változatlanul folytatódik, ám a Megrendelő jogosult árleszállítást kérni. Az árleszállítás mértékéről Szolgáltató minden esetben egyedi döntést hoz, ám az nem lehet nagyobb mint a termék árának 50%-a, – amennyiben a Megrendelő a termék helyettesítését nem fogadja el, és nem kéri a hibás termék kiszállítását sem, úgy az a megrendeléstől történő elállásnak minősül, és a termék ára számára a teljesítési határidőtől számított 5 napon belül visszajár, amelyet Szolgáltató a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra átutalással fizet vissza, ennek hiányában postai kézbesítés útján teljesíti a Megrendelő által megadott kézbesítési címre feladással.
 • Hibás teljesítés esetében a Szolgáltató köteles az ok felmerüléséről az ok természetét is figyelembe véve a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.
 • Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezmények alól, ha a késedelem, hibás teljesítés, vagy nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis maior) következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a Felek által elháríthatatlan események következtében áll be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, betegség, robbanás, általános anyag- és üzemanyag hiány, baleset, kijárási tilalom. Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik Felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűnéséről 3 (három) napon belül értesíteni.

Szellemi alkotások

 • Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja, és nem sérti a Szolgáltató szellemi alkotáshoz fűződő jogait, beleértve a honlapon futó, a Szolgáltató tulajdonát képező számítógépes programalkotásokat is. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy semmilyen módon nem használja, illetve hasznosítja a Szolgáltató illetve a cukrászdák védjegyeit, egyéb kereskedelmi megjelöléseit különösen, de nem kizárólagosan a Valach Sütemény Manufaktúra védjegyet.

Záró rendelkezések

 • A jelen ÁSZF szerint létrejött vállalkozási szerződés a Valach Sütemény Manufaktúra illetve a Megrendelő között kizárólag vállalkozási szerződéses jogviszonyt hoz létre. A vállalkozási szerződés nem teremt közöttük munkaviszonyt, és az egyik fél által sem értelmezhető munkaszerződésnek. A Cukrász műhely önállóan, a Megrendelő megrendelésére fejt ki munkavégzéssel járó tevékenységet, amelyet a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben kikötött rendelkezéseken túlmenően semmilyen módon nem befolyásol, illetve irányít. A Szolgáltató a tevékenységét önállóan, saját eszközeivel végzi, a Szolgáltatónak a Valach Sütemény Manufaktúra tevékenységét illetően nincs utasításadási jogköre.
 • Felek írásbelinek fogadják el az sms illetve e-mail útján küldött nyilatkozatokat.
 • Felek megállapodnak abban, hogy a fentiek figyelembevételével egymással elsősorban elektronikus úton kommunikálnak, a Megrendelő regisztrációja vagy megrendelése alkalmával feltöltött e-mail címére, illetve személyes fiókjába, továbbá a Szolgáltató valachsutemeny@gmail.com e-mail címére küldött elektronikus levéllel. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés tartama alatt a hivatkozott e-mail címeket folyamatosan fenntartják, a beérkezett üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérik. A másik Félhez címzett, megjelölt e-mail címére elektronikusan megküldött nyilatkozat a megküldés napját követő munkanapon közöltnek tekintendő függetlenül attól, hogy az mikor vált a címzett Fél számára elérhetővé.
 • Felek rögzítik, hogy a címzett Félnek a Szerződésben feltüntetett székhelyére, illetve lakhelyére ajánlott postai küldeményként feladott nyilatkozat az ajánlotti szelvényen a feladás dátumaként megjelölt dátumtól számított 5. (ötödik) munkanapon közöltnek tekintendő.
 • Felek a személyes adataikban, cégjegyzékben nyilvántartott adataikban, így különösen lakcímükben, székhelyben, képviselőkben, bankszámlaszámban illetve személyi adataikban bekövetkező változásról a másik Felet a változás bekövetkezését követő 3 (három) napon belül kötelesek értesíteni.
 • Megrendelő kijelenti, hogy őt a szerződés megkötésénél és nyilatkozatai megtételénél sem tévedés, sem téves feltételezés nem vezette, az abban foglaltak valódi és tényleges akaratelhatározást tükrözi.
 • Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy az nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Felek ezúton kötelezik magukat, hogy ebben az esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesítendő rendelkezés szellemének és céljának.
 • Jelen ÁSZF a fentebb körülírt ügyleti célt szolgáló egységes akaratnyilatkozatot képez, éppen ezért pontokra bontása, illetve alcímekkel történt ellátása kizárólag az olvasás és a hivatkozás kényelmét szolgálja, azonban semmilyen módon sincs kihatással tartalmára, értelmezésére, alkalmazására, illetve bármely Fél jelen megállapodással elérni kívánt ügyleti céljára, ennél fogva ilyen hatállyal vagy céllal nem értelmezhető, illetve hivatkozható.
 • A szerződéskötést megelőző egyeztetések és szerződéskötési tárgyalások során az ÁSZF tárgyában szóban vagy írásban, illetve más formában tett nyilatkozatok, felhatalmazások, ellenvetések és megállapodások nem kötelezőek a Felekre nézve.
 • Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés és megkötése során nem hallgatnak el egymás elől olyan tényt vagy körülményt, amely a vállalkozási szerződés szempontjából jelentős.
 • Jelen ÁSZF-re és a vállalkozási szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen ÁSZF-fel, a vállalkozási szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntése során Felek kifejezetten kikötik a magyar bíróság joghatóságát és hatáskörétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 • A mindenkor hatályos ÁSZF-et Szolgáltató a honlapon közzéteszi, amennyiben az ÁSZF hatályos szövege kapcsán a felek között vita merülne fel, minden esetben a honlapon legutóbb közölt verzió az irányadó.
Érd, 2021.11.20.
 

Elállási nyilatkozat

Elállási/lemondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/lemondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Valach Gábor EV.

2030 Érd

Ferenc utca 18. 

 

Adószám: 5575888-1-33

Telefonszám: +3670/632-5252

E-mail: valachsutemeny@gmail.com

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Rendelés időpontja: ………………………………………………………………………..

Rendelés száma: …………………………………………………………………………..

Rendelés összege: …………………………………………………………………………

Vásárló neve: ……………………………………………….…………………………….. 

Vásárló címe: ………………………………………………………………………………

Vásárló aláírása: ……………………………………………………………………………

 

 

Kelt: ……………………………….     

Számokban rólunk:

Elégedett mosoly
4800 +
Kiszállított sütemény
+
Különböző finomság
+
Shopping Cart

Csatlakozz Törzsvásárlói klubunkhoz!

 • szerezz 500 Ft kedvezményt az első vásárlásodból
 • juss hozzá különleges kedvezményeinkhez és akcióinkhoz egész évben
 • értesülj elsőként szezonális ajánlatainkról
Add meg e-mail címedet, és zsebeld be a kedvezményeket!

Csatlakozz Törzsvásárlói klubunkhoz!

 • szerezz 500 Ft kedvezményt az első vásárlásodból
 • juss hozzá különleges kedvezményeinkhez és akcióinkhoz egész évben
 • értesülj elsőként szezonális ajánlatainkról
Add meg e-mail címedet, és zsebeld be a kedvezményeket!